Cold War Horrors: The Outlast Trials

06/03/2024 tientruong 0

Red Barrels đã táo bạo chuyển nỗi kinh hoàng đơn độc truyền thống của loạt phim thành trải nghiệm hợp tác nhiều người chơi, lấy bối cảnh đáng sợ của Chiến tranh Lạnh.