Giới thiệu tướng Võ Tắc Thiên – Wu Zetian trong Rise of Kingdoms

Võ Tắc Thiên - Wu Zetian
Võ Tắc Thiên

Võ Tắc Thiên là Hoàng hậu đầu tiên của Trung Quốc tự mình cai trị đất nước. Được cha giáo dục tốt, cô bắt đầu với tư cách là một người phối ngẫu với Hoàng đế, và dần dần tìm đến Hoàng hậu. Cô thực sự trở thành người cai trị thực sự khi Hoàng đế bị đột quỵ. Khi chồng bà qua đời, bà đã giết hoặc đày hầu hết các con trai của mình, bảo vệ ngai vàng cho đứa con út, dễ kiểm soát nhất. Cuối cùng, con trai bà đã từ bỏ danh hiệu Hoàng đế và cuối cùng là Võ Tắc Thiên, cũng trở thành người thống trị tối cao. Cô trở nên nổi tiếng vì sự tàn nhẫn, tạo ra một lực lượng cảnh sát bí mật đã loại bỏ nhiều quan chức và kẻ âm mưu tham nhũng muốn có một trong những đứa con trai của cô lên ngai vàng. Trong khi nhiều nhà sử học nhớ đến cô là tàn nhẫn, cô cũng được nhớ đến khi mở rộng các lãnh thổ của Trung Quốc, và để làm cho Phật giáo trở thành quốc giáo mới đối với Đạo giáo. Cô nổi tiếng để trống bia mộ, nói rằng lịch sử sẽ quyết định di sản thực sự của cô.

Xin lưu ý:
Chỉ huy này chỉ có sẵn cho các vương quốc trên 120 ngày tuổi. Và chỉ có trong Vương quốc đã mất lần 2

Thiên mệnh

Yêu cầu cơn thịnh nộ: 1000
Gây sát thương trực tiếp vào một mục tiêu và chữa lành một phần quân bị thương của quân đội bạn.
Xem trước nâng cấp:
Hệ số sát thương trực tiếp : 500/600/700/800/1000
Hệ số hồi máu: 100/200/300/400/500

Hiệp sĩ cưỡi sư tử

Khi chỉ huy đồn trú, tất cả thiệt hại của quân đồn trú được tăng lên, và thiệt hại gây ra các cuộc tấn công tập hợp được tăng lên.
Xem trước nâng cấp:
Phần thưởng sát thương: 2% / 4% / 6% / 8% / 10%
Sát thương cho quân tập hợp tăng: 2% / 4% / 6% / 8% / 10%

 

Lệ máu

Tăng HP và Phòng thủ của quân đội dưới sự chỉ huy của bạn. Các cuộc tấn công của quân đội của bạn có 10% cơ hội để bịt miệng mục tiêu trong 2 giây.
Xem trước nâng cấp:
Thưởng phòng thủ: 2% / 4% / 6% / 8% / 10%
Sức manh đội quân: 2% / 4% / 6% / 8% / 10%

Di sản

Khi chỉ huy đồn trú, sát thương kỹ năng đến sẽ giảm. Quân đội của bạn có 50% cơ hội để tăng Phòng thủ trong 3 giây khi họ nhận sát thương kỹ năng.
Xem trước nâng cấp:
Giảm sát thương kỹ năng: 3% / 5% / 8% / 11% / 15%
Thưởng phòng thủ: 5% / 8% / 11% / 15% / 20%

Bầu trời trong xanh nhất

 

Sát thương phản công + 20%. Các đòn tấn công sắp tới có 10% cơ hội gây sát thương cho kẻ tấn công (Sát thương 500).

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*