Cửa hàng thương nhân bí ẩn trong Rise of Kingdoms

Cửa hàng thương nhân bí ẩn
Cửa hàng thương nhân bí ẩn

Cửa hàng thương nhân bí ẩn

Trong cửa hàng thương nhận bí ẩn bạn có thể mua các loại vật phẩm cần thiết cho bạn gồm có 3 mục chính:

Tài nguyên: Thực phẩm, gỗ, đá, vàng.

Tăng tốc: Huấn luyện, nghiên cứu, xây dựng, bất kì.

Tăng mạnh: Tăng tốc sản xuất

Ngoài ra thương nhận bí ẩm sẽ quoay trờ lại khi đánh bại quân man rợ, huấn luyên quân đội, thu thập tài nguyên.

Mỗi ngày bạn có cơ hội làm mới 5 lần: 1 lần miễn phí và 4 lần bằng đá quí.

Be the first to comment

Leave a Reply