Một số cách thông dụng kiếm mảnh trang bị cho chỉ huy trong Rise of Kingdoms

Trang bị chỉ huy
                   Trang bị cho chỉ huy

Vật liệu trong lò rèn:

Vật liệu cần thiết để rèn thiết bị có tổng cộng 5 cấp độ: bình thường, tiên tiến, ưu tú, sử thi và huyền thoại
Bốn vật liệu giống hệt nhau (cùng loại, cùng chất lượng) có thể được kết hợp để tạo ra vật liệu chất lượng cao hơn. Ví dụ, 4 lông bình thường có thể được kết hợp để tạo ra một feater tiên tiến
Chất lượng vật liệu hàng đầu là huyền thoại. Chất lượng vật liệu càng cao, vật phẩm càng tốt có thể được sử dụng để rèn

Be the first to comment

Leave a Reply