Cách kiếm sách kinh nghiệm cho chỉ huy tối ưu nhất trong Rise of Kingdoms

Kiếm sách kinh nghiệm cho chỉ huy
            Sách kinh nghiệm cho chỉ huy

Sách kinh nghiệm cho chỉ huy của bạn.

Có 7 cấp độ sách với dung lượng điểm kinh nghiệm khác nhau dùng cho việc nâng cấp chỉ huy của bạn

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 100 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 500 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 1000 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 5000 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 10000 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 20000 EXP cho chỉ huy của bạn.

Sách Lever1 sử dụng  để thêm 50000 EXP cho chỉ huy của bạn.

Một số mẹo cơ bản giúp bạn đặt được cấp độ chỉ huy tốt nhất : tấn công người man rợ, pháo đài Barbarian, người giám hộ ( lính gác thành đường).. và 1 số sự kiện event có thể giúp bạn đạt được cấp độ chỉ huy cao nhất.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại bình luận

Your email address will not be published.


*