Nâng sao chỉ huy Level 10 lên 4 sao Mở 4 skill trong Rise of Kingdoms

Tượng ánh sao
                     Tượng ánh sao

Tượng điêu khác ánh sao.

Điêu khắc ánh sao là vật phẩm được sử dụng để nâng cấp cấp sao của một chỉ huy có cùng cấp độ hiếm. Có ba loại điêu khắc ánh sao cho mỗi cấp độ hiếm: thông thường, may mắn và hiếm. Mỗi cấp cho các cấp chỉ huy EXP khác nhau trong khi thêm số lượng may mắn khác nhau vào mỗi cuộn nâng cấp.
Lượng exp của chỉ huy cần thiết để đạt cấp sao tiếp theo thay đổi tùy theo độ hiếm của chỉ huy và mức sao nào đang cố gắng đạt được.

Be the first to comment

Leave a Reply