Nâng cấp đơn vị lính T5 cần những gì trong Rise of Kingdoms

Tier 5
                                  Tier 5

Thông tin chung
Quân đội là nhóm đơn vị tấn công của Rise of Kingdoms. Khi được sử dụng làm quân tiếp viện, quân đội có thể được sử dụng như một nỗ lực phòng thủ. Quân lính cũng có thể được sử dụng để thu thập tài nguyên trên bản đồ thế giới; Các đơn vị bao vây có khả năng mang vác cao nhất.
Trong trò chơi này sẽ có 5 cấp độ quân lính mà bạn cần phải đạt được
1/ Lính cấp 1 ( T1) mở khóa khi bạn xây dựng các công trình huấn luyện lính
2/ Lính cấp 2 (T2) mở khóa khi bạn nâng cấp những công nghệ tiền đề.
3/ Lính cấp 3 (T3) bạn sẽ có khi nâng cấp các công nghê nâng cao cần thiết
4/ Lính cấp 4 (T4) đợn vị lính bạn cần phải có gấp rút ( cần đạt điều kiện tòa thị chính cấp 21)
5/ Lính cấp 5 ( T5) đơn vị cuối cùng trong trò chơi này, mở khóa khi tất cả các công nghệ của bạn đã đạt được cấp tối đa.

Be the first to comment

Leave a Reply