Sự kiện thống đốc hùng mạnh

MGE/The Mightiest Governor

Event The Mightiest Governor in Rise of Kingdoms

Một trong những sự kiện khá khó để có được phần thưởng tốt trong Rise of Kingdoms.

MGE COMMANDER ACHER

Thứ tự các tướng được sắp xếp theo : Chỉ huy chuyên Kị Binh , Chỉ huy chuyên Bộ Binh, Chỉ huy chuyên Cung Thủ, Chỉ huy Lãnh đạo.

Mốc thời gian ra sự kiện thống đốc hùng mạnh ( MGE): cứ mỗi 7 ngày ở mỗi kingdom bạn chơi sẽ xảy ra sự kiện. Tuy nhiên chỉ huy cho mỗi kingdom ( server) là khác nhau tùy vào độ tuổi time ra đời của kingdom đó.

Thời gian diễn ra sự kiện : trong vòng 6 ngày.

Sự kiện MGE có 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn một ngày.

1/Huấn luyện quân đội: giai đoạn này thông thường sẽ là giai đoạn chủ chốt quyết định đến xếp hạng của bạn trong MGE.

Mẹo nhỏ của sự kiện này nếu bạn muốn có một số điểm tốt hơn tiết kiệm tăng tốc: nếu bạn có vật phẩm ” Tăng năng lực huấn luyện” hãy sử dụng nó trước vài ngày hoặc nhiều ngày ( nhớ nhặt đá cổ và xin tiêu đề giảm thời gian huấn luyện). Khi sự kiện đến bạn đã nhận được rất nhiều điểm mà không tiêu tốn 1 lượng tăng tốc nhất định.

Điểm sự kiện khi huấn luyện quân của bạn được tính như sau:

 • Huấn luyện lính cấp 1 : 5 điểm
 • Huấn luyện lính cấp 2 : 10 Points
 • Huấn luyện lính cấp 3 : 20 Points
 • Huấn luyện lính cấp 4 : 40 Points
 • Huấn luyện lính cấp 5 : 100 Points

2/Đánh bại man rợ: bạn không nên sử dụng quá nhiều điểm hành động ( AP) vào giai đoạn này . Vì sẽ không cho bạn nhận được số điểm cao trong khi bạn sẽ phải bỏ ra quá nhiều điểm hành động ( AP) . Tốt nhất thì chỉ dùng lượng AP miễn phí mà bạn có sẵn hàng ngày cho giai đoạn này.

Điểm giết quân man rợ được tính như sau:

 • Giết Người Man Rợ cấp độ 01-06 : 300 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 07-09 : 600 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 10-12 : 900 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 13-15 : 1200 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 16-17 :1500 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 18-19 : 1800 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 20 : 2100 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 21 : 2400 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 22 : 2700 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 23 3000 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 24 : 3300 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 25 : 3600 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 26-30 : 4000 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 31-35 : 4500 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 36-40 : 5000 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 41-55 : 10000 Điểm

3/Thu gom tài nguyên: đây cũng là một giai đoạn không giúp cho bạn nhận được quá nhiều điểm trong event này. Tuy nhiên để có thể đạt được thứ hạng tốt bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ này. Bạn cho quân đi thu gom trước 1 vài ngày trước khi giai đoạn này tới ( quân thu gom không cho về thành phố). Đào tài nguyên liên tục và chờ cho đến khi giai đoạn 3 ngày đến, bạn sẽ có 1 số điểm vượt trội so với những người chơi khác. Nên sử dụng Joan or Arc và Sarka là tốt nhất với tốc độ thu gom và tải trọng rất lớn.

Điểm thu gom sẽ được tính như sau:

 • Trang trại 100 Ngô : 1 Điểm
 • Trang trại 100 Gỗ : 1 Điểm
 • Trang trại 100 Đá : 2 Điểm
 • Trang trại 100 Vàng: 5 Điểm
 • Trang trại 1 Đá quí : 150 Điểm

4/Tăng sức mạnh : ở giai đoạn này bạn có thể huấn luyện quân đội, công nghệ hoặc xậy dựng để có điểm. Nhìn chung giai đoạn này khá tốn tăng tốc , khi bạn dùng nâng cấp vào xây dựng hoặc nghiên cứu. Điểm ở gian đoạn này không quá nhiều và cũng không cần thiết bạn phải bỏ quá nhiều tăng tốc để lấy điểm cao ở giai đoạn này.

Điểm được tính ở giai đoạn này như sau:

 • Tăng sức mạnh quân đội lên 1: 2 điểm
 • Sức mạnh xây dựng tăng lên 1: 2 điểm
 • Sức mạnh kỹ thuật tăng lên 1: 2 điểm

5/ Đánh bại kẻ thù: đây được xem là một giai đoạn lấy được điểm rất nhiều trong sự kiện MGE này. Người chơi pvp ( đấu với nhau) hoặc tấn công thành phố của người chơi khác. Giai đoạn này sẽ mang lại cho bạn số điểm rất lớn. Tuy nhiên sẽ có 1 số số ràng buộc về điểm và qui tắc tùy theo vương quốc mà bạn đang chơi. Cách tốt nhất là bạn nên hỏi người chơi cùng vương quốc của bạn về cách thức chơi của giai đoạn này.

Số điểm bạn gây ra cho kẻ thù được tính như sau: ( gây cho địch bị thương nặng hoặc chết quân đội).

 • Bị thương nặng / Giết một đơn vị cấp 1: 1 điểm
 • Bị thương nặng / Giết một đơn vị cấp 2: 2 điểm
 • Bị thương nặng / Giết một đơn vị cấp 3: 4 điểm
 • Bị thương nặng / Giết một đơn vị cấp 4: 8 điểm
 • Bị thương nặng / Giết một đơn vị cấp 5: 20 điểm

6/Nước rút cuối: nó là giai đoạn tổng hợp của những giai đoạn trên. Tuy nhiên số điểm bạn có được trong giai đoạn này sẽ không thể tốt như những giai đoạn riêng lẻ ở trên. So sánh điểm từng giai đoạn bạn sẽ thấy điều đó.

Điểm cho giai đoạn này được tính như sau:

 • Huấn luyện lính cấp 1 : 4 Điểm
 • Huấn luyện lính cấp 2 : 8 Điểm
 • Huấn luyện lính cấp 3 : 16 Điểm
 • Huấn luyện lính cấp 4 : 32 Điểm
 • Huấn luyện lính cấp 5 : 80 Điểm

 • Giết Người Man Rợ cấp độ 1-6 : 240 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 7-9 : 480 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 10-12 : 720 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 13-15 : 960 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 16-17 :1200 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 18-19 : 1440 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 20 : 1680 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 21 : 1920 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 22 : 2160 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 23 2400 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 24 : 2640 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 25 2880 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 26-30 : 3200 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 31-35 : 360 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 36-40 : 4000 Điểm
 • Giết Người Man Rợ cấp độ 41-55 : 10000 Điểm
 • Trang trại 125 Thực phẩm: 1 Point
 • Trang trại 125 Gỗ: 1 Điểm
 • Trang trại 63 Đá: 2 Điểm
 • Trang trại 25 Vàng: 5 Điểm
 • Trang trại 1 Đá quí: 120 Điểm
 • Tăng sức mạnh xây dựng : 1 Điểm
 • Tăng sức mạnh nghiên cứu: 1 Điểm
 • Bị thương nặng / Giết 6 đơn vị cấp 1 : 1 Điểm
 • Bị thương nặng / Giết 1 đơn vị cấp 2 : 2 Điểm
 • Bị thương nặng / Giết 1 đơn vị cấp 3: 3 Điểm
 • Bị thương nặng / Giết 1 đơn vị cấp 4: 8 Điểm
 • Bị thương nặng / Giết 1 đơn vị cấp 5: 16 Điểm

Số lượng tượng chỉ huy huyền thoại bạn nhận được được xếp theo thứ hạng như sau: ( tùy theo chỉ huy mà bạn chọn hoặc tùy chỉ huy mà kingdom bạn đang có).

Phần thưởng dựa trên xếp hạng của bạn trong sự kiện
 • Rank 1: 180 tượng vàng. Rank 2: 90 tượng vàng. Rank 3: 60 tượng vàng. Rank 4: 50 tượng vàng. Rank 5: 40 tượng vàng. Rank 6: 30 tượng vàng. Rank 7: 20 tượng vàng.
 • Rank 08-10: 20 tượng vàng
 • Rank 11-15: 10 tượng vàng
 • Rank 16-25: 05 tượng vàng
 • Rank 26-35: 03 tượng vàng
 • Rank 26-45: 02 tượng vàng
 • Rank 46-50: 01 tượng vàng
 • Rank 51-100: đá quí.

Bạn cần lưu ý: thông thường đại đa số các vương quốc sẽ sắp sếp thứ hạng của sự kiện MGE này dựa trên: thời gian trực tuyến của bạn trong trò chơi, đóng góp của bạn đối với :liên minh, kingdom, kvk….. khả năng bạn có thể tối đa những chỉ huy mà bạn muốn chơi trong MGE này….

Chúc bạn đạt được thứ hạng tốt nhất trong sự kiện này. Ủng hộ và theo dõi mình trên kênh youtube chính thức: RokChannel nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply