Kvk là gì ? Có gì trong Kvk? – Rise of Kingdoms

The Lost Kingdom
Điểm danh dự trong Kvk

Sự kiện Vương quốc đã mất (KvK)

KvK là cụm từ viết tắt của Kingdoms vs Kingdoms

Sẽ có 8 vương quốc sẽ tham gia vào 1 sự kiện gọi tắt là kvk

Trong sự kiện này, mọi cá nhân, từng Liên minh và mọi Vương quốc sẽ cố gắng làm hết sức để có được tất cả những phần thưởng khổng lồ được cung cấp.

Khi tham gia sự kiện, người chơi sẽ sinh sản ngẫu nhiên  trên bản đồ.

Phần thưởng sẽ là rất lớn và giá trị cao trong suốt quá trình người chơi tham gia sự kiện này.

Điểm danh dự bao gồm 3 loại:

Xếp hạng cá nhân

Liên minh xếp hạng

Xếp hạng Vương quốc

Vinh quang sẽ đèm về cho vương quốc , liên minh , cá nhân của bạn trong sự kiện này đây là lúc bạn thể hiện bản thân của mình.

Be the first to comment

Leave a Reply