Đợn vị lính cung thủ trong Rise of Kingdoms

Archer
Archer

Cung thủ (Archer)

Cung thủ là đội quân thứ hai có sẵn cho thống đốc của một thành phố mới thành lập. Họ được đào tạo và nâng cấp trong Phạm vi bắn cung. Một số chỉ huy có khả năng chuyên môn hóa tài năng của họ để tăng cường hiệu quả của cung thủ, bao gồm El Cid, Yi Seong-Gye, Hermann, Kusunoki Masashige, Tomoe Gozen và Markswoman…..

Đặc điểm; Nhanh chóng , bình tĩnh và lạnh lùng, họ không bao giờ bắn tên mà không giết được ai . Chỉ có 1 kết quả duy nhất cho kẻ thách thức đó là cái chết.

Be the first to comment

Leave a Reply