Bản Unikey gõ được Tiếng Việt sửa lỗi ? khi gõ Tiếng Việt trong game Rise of Kingdom

Hiện tại bản Unikey 4.3 RC5 và 4.3 RC4 khi gõ Tiếng Việt sẽ bị tình trạng ? cho các ký tự có dấu nặng (.) hoặc có dẫu mũ. Như hình dưới

Bản Unikey 4.2 RC4 khắc phục được tình trạng trên, các anh em có thể tải về tại đây:

https://rokchannel.com/wp-content/uploads/2022/05/unikey42RC4-140823-win64.zip

Hoặc tải về tại sourgeforce trang web mã nguồn của unikey

Unikey Vietnamese Input Method – Browse /unikey-win at SourceForge.net

Xin lưu ý thêm là để gõ được Tiếng Việt, anh em cần chạy Unikey dưới quyền adminitrator như trong video mình đã hướng dẫn. Vì game RoK bản PC chạy dưới quyền admin nên chương trình khác muốn tương tác phải chạy chung quyền.

Be the first to comment

Leave a Reply