Sự kiện Silk Road Speculators (Con đường tơ lụa)

Silk Road Speculators Event
              Silk Road Speculators Event

Quy tắc sự kiện
Trong sự kiện này, chủ clan và R4 có thể chọn một độ khó và điều một đạo quân bảo vệ xe chở lương. Điểm tín dụng liên minh sẽ được sử dụng mỗi khi một đạo được phái đi.
Phải vượt qua độ khó dễ để mở khóa mức độ khó tiếp theo. Phần thưởng sự kiện tăng theo cấp độ khó.
Quân đội man rợ sẽ xuất hiện và tấn công xe chở lương khi xe đang trên đường. Các thành viên liên minh phải đánh bại tất cả các đội quân man rợ để đảm bảo rằng xe chở lương và hàng hóa của nó đến đích an toàn.
Khi xe chở lương đã được hộ tống đến đích, tất cả các thành viên liên minh sẽ nhận được phần thưởng sự kiện tương ứng qua thư trong trò chơi. Tỷ lệ hàng hóa được chuyển đến đích càng cao, phần thưởng nhận được càng lớn.
Có giới hạn về số lượng xe chở lương mà mỗi liên minh có thể hộ tống mỗi ngày. Một cơ hội hộ tống sẽ được sử dụng mỗi khi liên minh hộ tống thành công một đoàn lữ hành tới đích. Khi đã đạt đến giới hạn hàng ngày, một số lượng các xe chở lương không giới hạn có thể được gửi đi. Sẽ không nhận được phần thưởng nào từ việc hộ tống các đoàn lữ hành, nhưng điểm số đạt được trong quá trình huấn luyện sẽ được tính vào điểm số của liên minh và do đó có thể được sử dụng để mở khóa những độ khó cao hơn và tăng thứ hạng sự kiện của liên minh. Cơ hội hộ tống hàng ngày sẽ được thiết lập lại hàng ngày vào lúc 00:00 UTC.
Các liên minh sẽ được xếp hạng theo mức độ khó cao nhất đã hoàn thành, và sau đó bằng điểm số cao nhất đạt được ở mức độ khó đó. Phần thưởng xếp hạng sẽ được nhận vào cuối sự kiện.

Be the first to comment

Leave a Reply