Cách kiếm đá quí và sử dụng đá quí (Gems), trong Game Rise of Kingdoms.

13/11/2020 Tan Truong 0

Đó chính là cố gắng tập trung trang trại cho đá quí khi bạn vào trong vương quốc bị mất ( Kingdoms vs Kingdoms ) hoặc Kvk . Bởi vì khi vào vương quốc bị mất, bạn sẽ nhận được tốc độ thu gom rất nhanh so với khi ở ngoài vương quốc của bạn. Và những mỏ tài nguyên về Gems sẽ có cấp độ cao hơn. Vương quốc của bạn sẽ có mỏ 10 Gems và 20 Gems. Nhưng trong kvk bạn sẽ tìm được mỏ 30 Gems, 40 Gems. Rất thú vị và mất thời gian nhỉ.